fjerkræ n

fjerkræ n
poultry

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • fjerkræ — fjer|kræ sb., et, i sms. fjerkræ , fx fjerkræavl …   Dansk ordbog

  • fjerkræsaks — fjer|kræ|saks sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • fjerkræslagteri — fjer|kræ|slag|te|ri sb., et, er, erne …   Dansk ordbog

  • Landgilde — Fæstebondens faste afgift til gårdens ejer. Blev ofte erlagt i form af naturalier som korn, grise, fjerkræ eller smør. Også vadmel, fisk, øl eller støvler er set som betalingsmiddel, alt efter gårdens produktion. (Se Fæste) …   Danske encyklopædi

  • Nannest — (nandnest, natnest) var en afgift af spisevarer, især brød, fjerkræ og æg, som i den katolske tid på visse dage i året ydedes til præstens bord af sogneboerne. Reces af 1527 bestemte, at bønderne skulle yde tiende, men være fri for en del… …   Danske encyklopædi

  • bryst — I bryst 1. bryst sb., et (del af kroppen; udskæring fra brystet af fx fjerkræ), i sms. bryst , fx brystparti, bryststykke II bryst 2. bryst sb., et, er, erne (kvindebryst), i sms. bryst , fx brystbetændelse …   Dansk ordbog

  • brystfilet — bryst|fi|let sb., en, er, erne (filet fra brystet af fx fjerkræ) …   Dansk ordbog

  • pip — I pip 1. pip sb. (fk.) (en fjerkræsygdom) II pip 2. pip sb. (itk.) (vanvid); det rene pip III pip 3. pip sb., pet, pip, pene (lyd); tage pippet fra nogen (gøre nogen modløs) IV pip 4. pip lydord; pip pip …   Dansk ordbog

  • ønskeben — øns|ke|ben sb., et, ønskeben, ene (gaffelben hos fjerkræ) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”